shutterstock_1362111506.jpg

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w jednodniowej konferencji podsumowującej projekt „Badanie i ocena wpływu klimatu na stan zdrowia oraz wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian”,  zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez Ministra Zdrowia

 

O czym?

Zagrożenia klimatyczne mogące mieć wpływ na zdrowie 

Czy zmiany wskaźnikow klimatycznych w Polsce potwierdzają zauważalne symptomy zmieniającego się klimatu? 

Występowanie patogenów wodopochodnych jako zagrożenie klimatozależne

Zastosowanie testów molekularnych i serologicznych do wykrywania zakażeń bakteriami Legionella

Występowanie bakterii Legionella w próbkach środowiskowych

Legionelloza, LZP (legionellozowe zapalenie płuc)

Patogenne gatunki Vibrio jako nowy czynnik ryzyka zakażeń występujący w Polsce

Klimatozależne zmiany w populacjach kleszczy a rozprzestrzenianie się i zróżnicowane przenoszonych przez nie patogenów 

Nagłe zdarzenia pogodowe i zjawiska ekstremalne a zagrożenia zdrowotne

Dla kogo?

Dla Przedstawicieli:

Ministerstwa Zdrowia

Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Jednostek ochrony zdrowia

Organów władzy samorządowej  

Ministerstwa Środowiska  

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  

Jednostek naukowych

Placówek oświatowych

Mediów

 

DOŁĄCZ JUŻ DZIŚ 

28.10.2020 godzina 9:50

Udział w konferencji jest bezpłatny. Dla wszystkich osób, które wezmą udział w konferencji przygotowano certyfikat potwierdzający udział, który otrzyma każdy uczestnik po wypełnieniu ankiety.

<<< kliknij tu jesli nie widzisz formularza rejestracyjnego

 

Tego nie można przegapić!

Czynniki klimatyczne mogące stanowić zagrożenie zdrowotne  09.50 – 10.25

Wprowadzenie 

dr Renata Matuszewska 

Identyfikacja najważniejszych czynników klimatycznych, mogących stanowić zagrożenie zdrowotne dla populacji w Polsce.

mgr inż. Krzysztof Skotak/mgr Izabela Orych 

Identyfikacja klimatozależnych skutków zdrowotnych  10.25 – 11.40

Występowanie pałeczek Legionella w środowiskowych próbkach wody oraz ocena udziału L. pneumophila jako czynnika etiologicznego pozaszpitalnych zapaleń płuc

dr hab. Katarzyna Piekarska/dr Katarzyna Zacharczuk

Ocena występowania przecinkowców Vibrio (V. cholerae, V. vulnificus, V. parahaemolyticus) w polskich przybrzeżnych wodach Morza Bałtyckiego.

dr Tomasz Wołkowicz

Obecność patogenów i wektorów patogenów w środowisku w Polsce w związku ze zmianami klimatycznymi - obszar chorób przenoszonych przez wektory (bez KZM)

mgr Beata Fiecek

Występowanie KZM i innych czynników wirusowych przenoszonych przez wektory

dr Katarzyna Pancer

Związek czynników klimatycznych z chorobami i nagłymi zdarzeniami zdrowotnymi  11.40 - 12.25

Analiza wpływu temperatury na stan zdrowia ludności Polski

dr Daniel Rabczenko

Analiza związku nagłych zjawisk pogodowych ze zdarzeniami zdrowotnymi w Polsce

dr Anna Poznańska

Prezentacja ogólnodostępnego portalu internetowego przedstawiającego dane zebrane w ramach projektu

dr Daniel Rabczenko

Podsumowanie - zakończenie konferencji

dr Renata Matuszewska 

 

MASZ WIĘCEJ PYTAŃ?

Szymon Biel

(+48) 730 015 500

  • Facebook
  • LinkedIn
Networking
LOGO%20NIZP-PZH%20DU%C5%BBE%20BEZ%20T%C5%81A_edited.png
NPZ_logo_CMYK.PNG
2_bez_orla_poziom.jpg

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez Ministra Zdrowia

  • Facebook
  • LinkedIn

©2020 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa