Nowe badania wskazują na rosnący wpływ zmian klimatu na zdrowie

Naukowcy od lat badają globalne ocieplenie i jego wpływ na środowisko. Jednak dopiero teraz okazuje się, że skutki zmian klimatu są bardziej złożone i niebezpieczne, niż biologiczne zmiany. Ostatnie badania wskazują, że zmiany klimatyczne będą miały coraz większy wpływ na nasze zdrowie i życie.

Jak wykazują wyniki badań, im padnie deszczu, tym większe ryzyko infekcji przewlekłej. To samo dotyczy uderzeń gorąca – cztmy odnotować je teraz częściej. Wraz ze wzrostem temperatury powietrza i suchymi pogodami pandemii chorób takich jak grypa stają się bardziej prawdopodobne. Lekarze ostrzegają także przed problemami skórnymi takimi jak oparzenia i odparzenia czy alergiami.

Jednocześnie globalne ocieplenie niesie ze sobą większe ryzyko zanieczyszczenia powietrza, co ma wpływ na nasze serca i układy oddechowe oraz przyczynia się do powstawania nowych konsekwencji dla struktury genetycznej człowieka. Z drugiej strony niedobory wilgoci itp. grożą skażeniem pokarmów i zdrowiem pośrednio lub bezpośrednio.

Chociaż te skutki wydają się straszne, możemy im przeciwdziałać poprzez wdrożenie dostosowania do zmian klimatu. Pamiętajmy – zmiany klimatyczne mają bezpośredni wpływ na nasze codzienne życie i musimy podjąć stosowne środki w celu naprawienia tego, co już jest uszkodzone.

Mało się mówi o tym, jak zmieniające się klimat może być szkodliwe dla ludzkiego zdrowia, ale nowe badania wyraźnie pokazują, że zmiany te mają coraz większy i bardziej destrukcyjny wpływ.

Według doniesień Amerykańskiego Stowarzyszenia Zdrowia Publicznego (American Public Health Association, APHA), trend wzrostu temperatury powietrza ma szereg ujemnych następstw dla zdrowia publicznego. Wraz ze wzrostem temperatury powietrza, osłabia się równowaga ekosystemów, a to powoduje pojawienie się nowych patogenów i chorobotwórczych patogenów. Z chorobami takimi jak astma i innymi schorzeniami dróg oddechowych związany jest odczuwalny wpływ zmian klimatycznych.

Niestety, wraz ze wzrostem temperatur, czekają nas także problemy związane z upałem. Intensywne upały mogą prowadzić do lokalnego stresu środowiskowego, aw niekorzystnych warunkach naturalnych można spodziewać się większej liczby problemów psychicznych i somatycznych.

W obliczu rosnącego oddziaływania na ludzkie wellbeing, ważne jest wprowadzenie szeroko ujednoliconych polityk globalnych mających na celu ograniczenie zmian klimatu, które mają tak dużo do powiedzenia na temat zdrowia publicznego. Tylko wtedy społeczeństwa będą faktycznie chronione przed ogromnymi i czasami niemożliwymi skutkami destrukcyjnych skutków degradacji środowiska naturalnego.

Ostatnie badania amerykańskich naukowców wskazują, że zmiany klimatu mają coraz większy wpływ na ludzkie zdrowie – a ta informacja może mieć ogromny wpływ na nasze życie. W raporcie opublikowanym 2 stycznia br. naukowcy potwierdzają wzrost chorób związanych ze zmieniającymi się temperaturami, które były dotąd tematem spekulacji i badań.

Badanie przeprowadzone przez amerykańskie instytuty zdrowia okazało się być bardzo doniosłym krokiem w przyszłość. Wyniki wskazują, że jeśli zmiany klimatyczne nie zostaną poddane poważnej restrukturyzacji, przyczyni to się do masowego odnotowania spadku poziomu zdrowia. Wśród choroby sklasyfikowane jako te najbardziej dotknięte w wyniku globalnego ocieplenia tym mogą być astma, alergie i borelioza.

Według badań chorobotwórcze insekty są coraz silniejsze i trudniejsze do wykrycia, co prowadzi do dalszych problemów zdrowotnych. Raport stwierdza również, że zmiany klimatyczne mogą powodować odnotowanie dramatycznych oblodzeni terenu, intensywne opady deszczu oraz spadki temperatur – które negatywnie wpływają na ludzi idealnie ci, którzy cierpi już na choroby układu oddechowego.