Nowe badania wskazują na rosnący wpływ zmian klimatu na zdrowie

Naukowcy odkryli, że wzrost temperatury może powodować infekcje dróg oddechowych i astmę. W rzeczywistości raporty pokazują, że 60% zgonów związanych z chorobami spowodowanych jest upałem.

Rosnące ciepło doprowadziło również do zwiększonego ryzyka dla zdrowia, ponieważ zwiększa zanieczyszczenie powietrza w atmosferze. Raport wskazuje również na wzrost poziomu ozonu, który może powodować ataki astmy lub choroby układu oddechowego.

Ponieważ zmiana klimatu jest tak poważnym problemem, kluczowe znaczenie ma znalezienie nowych sposobów łagodzenia ich wpływu na zdrowie i samopoczucie człowieka.

Nowe badania pokazują, że zmiany klimatyczne już powodują problemy zdrowotne. Naukowcy odkryli również, że problemy z oddychaniem mogą być spowodowane zmianami we wzorcach pogodowych i innymi czynnikami.

Zdaniem naukowców bardziej ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak huragany, susze i pożary, prawdopodobnie doprowadzą do wzrostu częstości występowania astmy i chorób układu oddechowego, takich jak POChP.

W badaniu stwierdzono również, że wzrost temperatury będzie miał większy wpływ na osoby o wyższych dochodach niż osoby o niższych dochodach.

Te nowe badania pokazują również, w jaki sposób zmiany klimatyczne wpływają na układ oddechowy i ogólny stan zdrowia.

Układ oddechowy to miejsce, w którym ludzie pobierają powietrze, którym oddychają, co pomaga im rozkładać żywność i usuwać toksyny z organizmu. Wpływ zmian klimatycznych na układ oddechowy to taki, z którym nadal nie jest jasne, jak najlepiej sobie z tym poradzić.

Naukowcy prowadzą badania mające na celu określenie wpływu zmian klimatycznych na zdrowie człowieka. Odkryli, że zmiany klimatyczne mają ogromny wpływ na układ oddechowy.

Ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak fale upałów, susze i powodzie, mogą również zwiększać ryzyko problemów z oddychaniem u osób mieszkających w cieplejszych obszarach.

Nowe badanie ujawniło, że obecnie więcej ludzi umiera z powodu skutków zmian klimatycznych, niż wcześniej sądzono. W badaniu zidentyfikowano zmiany współczynników umieralności według płci i wieku, spowodowane problemami klimatycznymi.

Przyszłość zdrowia rysuje się ponuro, a zmiany klimatyczne są tego jednym z głównych powodów.

Zmiana klimatu zwiększyła poziom pyłu zawieszonego w powietrzu, co może mieć wpływ na układ oddechowy i zdrowie. W szczególności Stany Zjednoczone odnotowały wzrost temperatury, co spowodowało większą liczbę zgonów z powodu zanieczyszczenia powietrza i wzrostu chorób układu oddechowego

Badanie wykazało również, że ponad połowa zgonów w USA jest obecnie przypisywana chorobom przewlekłym

Nowe badania pokazują, że zmiany klimatu mają coraz większy wpływ na nasze zdrowie ze względu na zmieniające się temperatury i jakość powietrza.

Układ oddechowy jest największym narządem w naszym ciele i jest stale narażony na szereg bodźców środowiskowych. W rezultacie zmiany te mają bezpośredni wpływ na nasze płuca i ogólny stan zdrowia.

Zmiana klimatu jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla współczesnego społeczeństwa, a jej konsekwencje mogą być odczuwalne we wszystkich sektorach naszego życia – od ekonomii po kulturę, edukację i zdrowie publiczne.

Światowa Organizacja Zdrowia po raz pierwszy w historii przeprowadziła badania nad wpływem zmian klimatycznych na zdrowie. Okazało się, że zmiana klimatu wiąże się z ogromnymi kosztami dla naszego układu oddechowego. To badanie pokazuje, jak to się działo przez długi czas i nawet gdybyśmy byli w stanie kontrolować emisje gazów cieplarnianych, zdrowie przyszłych pokoleń może nadal być zagrożone.

Artykuł mówi o wzroście chorób układu oddechowego, takich jak astma i POChP, które rosną w Ameryce Północnej z powodu wysokiego poziomu zanieczyszczenia powietrza. Mówi również o nowym raporcie WHO, który pokazuje, jak gwałtownie wzrośnie liczba osób cierpiących na te choroby płuc, ponieważ skutki epidemiologiczne będą nadal rosnąć wraz z wyższymi temperaturami na świecie.

Nie da się zaprzeczyć, że nasza planeta się ociepla i z roku na rok stale się pogarsza – ale wygląda na to, że płacimy też coraz wyższą cenę za niezmienianie naszych sposobów postępowania w czasie.

Widzimy wpływ zmian klimatycznych na układ oddechowy na poziomie globalnym. Na przykład w Pekinie naukowcy odkryli, że liczba zgonów z powodu infekcji dróg oddechowych wzrosła o 30% w latach 2010-2016.

Ponieważ te zmiany zachodzą wokół nas, ważne jest, aby podjąć środki ostrożności przeciwko temu rosnącemu problemowi. Badania pokazują, że proste rzeczy, takie jak korzystanie z oczyszczacza powietrza, mogą znacznie poprawić stan zdrowia, a także obniżyć koszty związane z leczeniem infekcji dróg oddechowych.

W badaniu przeanalizowano ponad 6 milionów ludzi pod kątem ich codziennego narażenia na różne zanieczyszczenia i stwierdzono, że ci, którzy mieli wyższy poziom narażenia, częściej umierali z powodu infekcji dróg oddechowych lub zaostrzeń astmy.

Globalna zmiana klimatu jest jednym z najważniejszych zanieczyszczeń środowiska. Wraz ze wzrostem temperatury układ oddechowy jest narażony na stres i pojawia się coraz więcej chorób, takich jak astma, nieżyt nosa i przewlekła obturacyjna choroba płuc.

Według badania przeprowadzonego przez UCL (University College London) zatytułowanego „Wpływ zmian klimatycznych na globalne zdrowie”, opublikowanego w czasopiśmie Nature Climate Change, zmiany klimatyczne wywarły negatywny wpływ na zdrowie publiczne w 48 ze 163 zbadanych do tej pory krajów.

Ludzie przystosowują się do zmian klimatu od pokoleń i być może nadszedł czas, aby ponownie zacząć adaptację. W tym artykule omówiono niektóre metody, które można wdrożyć już teraz, aby zająć się narastającymi problemami zanieczyszczenia powietrza.