Klimat a zdrowie: choroby układu krążenia

Ryzyko związane ze zmianą klimatu to globalny wzrost chorób sercowo-naczyniowych (CVD) i zdrowia. W samej Wielkiej Brytanii koszty CVD oszacowano na około 1 bilion funtów w okresie 10 lat.

Choroby sercowo-naczyniowe to choroby, które prowadzą do udarów i zawałów serca. Są główną przyczyną śmierci w USA i na całym świecie.

Klimat został zidentyfikowany jako ważny czynnik wpływający na choroby układu krążenia. Wraz ze wzrostem ekstremalnych temperatur wzrasta również ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.

W przeszłości choroby sercowo-naczyniowe uważano za „młodą” chorobę. Jednak w ostatnich latach stała się główną przyczyną śmierci.

Wzrost globalnej temperatury i poziomy zanieczyszczenia były głównymi czynnikami zaniepokojenia Światowej Organizacji Zdrowia chorobami sercowo-naczyniowymi.

W ostatnich latach szeroko badano badania nad klimatem i zdrowiem. Chociaż badania były pomocne w zrozumieniu związku między klimatem a chorobami sercowo-naczyniowymi, nadal nie wiadomo, czy ludzie mogą wprowadzać zmiany w celu zmniejszenia ryzyka.

Zmiana klimatu to jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoimy dzisiaj. Rosnące temperatury powodują więcej powodzi, pożarów, fal upałów, susz i bardziej ekstremalnych zjawisk pogodowych. Powoduje to większe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, takich jak udar mózgu lub choroby serca, zarówno dla jednostek, jak i społeczności.

Choroby klimatyczne i sercowo-naczyniowe są ze sobą powiązane. Według Światowej Organizacji Zdrowia z każdym stopniem Celsjusza, w którym temperatura wzrasta powyżej poziomu wyjściowego 1 stopnia Celsjusza, ryzyko chorób sercowo-naczyniowych wzrasta o 2%.

Jednym z czynników przyczyniających się do wysokiego poziomu chorób układu krążenia jest palenie. Dzieje się tak, ponieważ prowadzi do zmian w chemii krwi w organizmie, co może przyczynić się do wywoływania problemów zdrowotnych, takich jak zawał serca lub udar.

Globalne ocieplenie jest przyczyną kilku problemów zdrowotnych, takich jak choroby układu krążenia. W rzeczywistości obserwuje się wzrost liczby zgonów z powodu chorób związanych z upałami.

Klimat i zdrowie publiczne są ze sobą ściśle powiązane. Eksperci ds. zdrowia publicznego odkryli, że zimne powietrze spada na ziemię i skutkuje niższymi wskaźnikami przeziębień. Można to przypisać niższym wskaźnikom emisji CO2, co ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie.

Zmiana klimatu jest ważnym czynnikiem powiązanym ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych w krajach rozwijających się. Zmiana klimatu i jej wpływ na zdrowie to dwa z najbardziej złożonych globalnych problemów, przed którymi stoi dziś ludzkość.

Choroby sercowo-naczyniowe odnoszą się do całej klasy zaburzeń, w tym problemów z sercem i zawałów serca. W szczególności świat odnotował gwałtowny wzrost liczby osób, które padły ofiarą zatrzymania krążenia – nagłego zaprzestania bicia serca z powodu tymczasowej awarii.

Choroby sercowo-naczyniowe są najczęstszą przyczyną śmiertelności i zachorowalności w Stanach Zjednoczonych. W 2007 roku spowodowały 30% wszystkich zgonów i odpowiadały za 17,9 miliona lat życia utraconych z powodu przedwczesnej śmierci.

W tym wprowadzeniu omówimy, co zmiana klimatu oznacza dla naszego zdrowia, w jaki sposób może spowodować wzrost chorób sercowo-naczyniowych i jakie metody można zastosować, aby zwalczyć ten wzrost.

Jednym ze sposobów, w jaki zostaliśmy dotknięci zmianami klimatycznymi, jest wzrost zanieczyszczenia powietrza, a w konsekwencji wzrost chorób układu oddechowego. Według niektórych badań ta ostatnia byłaby również jedną z głównych przyczyn zgonów związanych ze zmianami klimatu.

Zmiana klimatu jest główną przyczyną nowej ery chorób sercowo-naczyniowych, która może dotknąć ludzi ze wszystkich środowisk. Szacuje się, że zmiany klimatu spowodują wzrost chorób układu krążenia o 73% do 2030 roku.

Chociaż istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do wzrostu zachorowań na choroby sercowo-naczyniowe, jednym z kluczowych jest zmiana klimatu. Stwierdzono, że narażenie na upały może prowadzić do zawałów serca i udarów, które są poważnymi problemami zdrowotnymi dla poszczególnych osób.

Choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyną zgonów, a wraz z nimi wzrasta liczba osób z takimi chorobami. Zmiana związana z klimatem może również prowadzić do wzrostu częstości występowania chorób układu krążenia.

Zmiana klimatu jest powiązana z szeregiem niekorzystnych skutków zdrowotnych, w tym wzrostem zachorowań na choroby układu krążenia. Jednak nie jest jeszcze jasne, czy wyższe temperatury są bezpośrednio odpowiedzialne za to zagrożenie dla zdrowia, czy też pogarszają istniejący czynnik ryzyka.

Pierwsze badanie, które wykazało związek między wyższą temperaturą otoczenia a zwiększoną śmiertelnością, dotyczyło w rzeczywistości gorących dni – które były gorętsze niż to, czego doświadczamy teraz na Ziemi i które mogą być zbyt ekstremalne, aby przypisać je wyłącznie zmianom klimatu.

Zmiana klimatu i zdrowie to dwa bardzo ważne tematy, które w różny sposób wpływają na ludzi. Zmiana klimatu może prowadzić do wzrostu liczby chorób układu krążenia, co wynika głównie z bardziej ekstremalnych warunków pogodowych.

Klimat i zdrowie to dwa bardzo ważne tematy, które w różny sposób wpływają na ludzi. Jedną z tych kluczowych różnic jest to, jak klimat wpływa na zdrowie publiczne i jak zdrowie publiczne wpływa na zmianę klimatu.