Klimat a zdrowie: choroby górnych dróg oddechowych w aspekcie zmian klimatu

Klimat i zdrowie to dwa połączone ze sobą elementy. Mimo że nie zawsze są one zauważane, możliwe jest zbadanie tego, jak surowce lub bodźce środowiskowe wpływają na nasze ciała i naszą psychikę.

Coraz częściej mówi się o negatywnych skutkach zmian klimatu, które wpływają na nasze zdrowie. Szybka zmiana temperatury powietrza i poziomu wilgotności oraz stałe podwyższenie niektórych zanieczyszczeń sprawia, że powstają nowe problemy zdrowotne.

Aby lepiej zrozumieć ten temat, przyjrzyjmy się chorobom górnych dróg oddechowych w aspekcie globalnych problemów klimatycznych. Zakażenia górnych dróg oddechowych, takie jak przeziębienia i grypa, są często wywoływane przez drobnoustroje i grzyby. Jak udowodniono, ich natężenie wzrasta wtedy, gdy temperatura otoczenia jest niska lub gdy temperatura gwałtownie się zmienia. W rezultacie choroby te stają się częstsze wskutek efektu globalnego ocieplenia i postrzeganego nasilenia sezonowo-krótkotrwałych kolejek zimnych frontów.

Ogólnie rzecz biorąc, efekty uboczne odnotowane przez ludzi wskazują, że doprowadzenie do naprawy strat w klimacie jest absolutnie konieczne. To samo dotyczy poprawiania ich stanu zdrowia poprzez przyjmowanie odpowiednich leków i leczenia od choroby podstawowej tak szybko, jak to możliwe.

Ogólnoświatowe zmiany klimatyczne odciskają coraz to głębsze piętno na naszym zdrowiu. Niedawno opublikowane badania przeprowadzone przez Organizację Zdrowia (WHO), wykazały, że choroby górnych dróg oddechowych mają silny powiązek z globalnym ociepleniem. Jak możemy temu zaradzić?

Najważniejszym krokiem jest jak najszybsza redukcja emisji dwutlenku węgla, który odpowiada m.in. za globalne ocieplenie. Aby to osiągnąć, w każdym kraju powinna pojawić się polityka ochrony środowiska i realne zaangażowanie w sprawach klimatycznych. Jednak samo dbanie o środowisko nie może być skuteczne, dopóki globalnie nie zastosujemy skutecznych rozwiązań w tym temacie.

Mamy również szansę skoncentrować się na profilaktyce i profesjonalnej opiece lekarskiej dla osób bardziej narażonych na uderzenie chorób górnych dróg oddechowych. Możemy również zwrócić większą uwagę na poszanowanie warunków higienicznych w miejscach publicznych jak placówkach służby zdrowia, szkołach oraz obiektach sportowych. W ten sposób możemy minimalizować rozprzestrzeniania się drobnoustrojów które mogłyby spowodować poważne dolegliwości.

Konkludując, globalne ocieplenie odciska coraz większe piętno na naszym zdrowiu, dlatego ważne jest, aby wszystkie państwa i organizacje starały się zminimalizować zmiany klimatyczne i nadal naciskały politycznie efektywne rozwiązania w tej dziedzinie. Mamy także szansę zminimalizować skutki uboczne globalnego ocieplenia poprzez dobrze przygotowaną profilaktykę oraz poprawienie warunków higienicznych publicznych miejscach.

Klimat zawsze był jednym z czynników wpływających na zdrowie publiczne. Mimo że pozytywne skutki dla ludzkiego zdrowia w wyniku globalnego ocieplenia są często niedoceniane, to jest kilka konsekwencji przed jakimi stanąć musimy.

Choroby górnych dróg oddechowych są częstymi objawami stresu dla układu oddechowego ludzi w wyniku ekstremalnych warunków meteorologicznych. Ogólnie, temperatury powietrza i inne zmiany pogodowe są związane z rozprzestrzenianiem się chorób górnych dróg oddechowych w skali globalnej – od poziomu narodowego do rodzin.

Miesiące letnie są szczególnie niebezpieczne. Wysokie temperatury i wilgotność powietrza przyczyniają się do rozprzestrzeniania się alergenów i bakterii, powodując infekcje górnych dróg oddechowych i astmę. Uważa się, że w ciągu następnych kilku dekad czekają nas coraz większe temperatury, dlatego ważne jest, abyśmy nauczyli się radzić sobie w coraz trudniejszych warunkach.

Klimatyk i zdrowie to dwa ściśle powiązane pojęcia. Zmiany klimatu i jego reperkusje mają wpływ na ludzkie zdrowie, a choroby układu oddechowego są szczególnie wrażliwe na warunki atmosferyczne. Rozpowszechnione są obawy, że globalne ocieplenie może zwiększać zapadalność na infekcje górnych dróg oddechowych.

Naukowcy twierdzą, że zmiany klimatu mogłyby wpłynąć na nasze zdrowie poprzez zwiększenie częstości i nasilenia zanieczyszczeń powietrza, suchości i niestabilnych temperatur powietrza oraz skutków fal ciepła. Te czynniki wpływają na rozwój infekcji górnych dróg oddechowych.

Badacze twierdzą również, że podwyższone stężenia alergenów roślinnych wiążą się ze wzrostem astmy i innymi chorobami układu oddechowego. Czynniki atmosferyczne and tym samym możliwe zanieczyszczenia powietrza mogą być ważnymi determinantami alergii, astmy i innych przewlekłych schorzeń górnych dróg oddechowych, które wykazują istotnie wyższe ryzyko bardzo ciężkiego przebiegu choroby u osób bezpośrednio narażonych na globalne ocieplenie.

Konieczne są dalsze badania epidemiologiczne, aby lepiej zrozumieć negatywne skutki zmian klimatu na choroby górnych dróg oddechowych i w jaki sposób one mogą się bardziej objawiać w przyszłości. Ważna jest także edukacja społeczeństwa, aby ludzie byli świadomi potencjalnie niebezpiecznych skutków globalnego ocieplenia dla ich zdrowia i gotowe do podjęcia działań prewencyjnych.